x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKEN27OT Englannin kielen syventävä kurssi oikeustieteilijöille 3 op
Vastuutaho
Englannin kieli
Edeltävät opinnot
Talousenglanti I tai englannin kielen kirjallisen taidon / tekstin ymmärtämisen (3 op) ja kommunikatiivisen taidon (3 op) suoritukset (taitotaso B2).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: C1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- pystyy ymmärtämään oikeustieteisiin liittyviä akateemisia ja ammatillisia tekstejä
- pystyy keskustelemaan omasta tieteenalastaan sekä kollegoiden että maallikkojen kanssa
- osaa pitää omaa tieteenalaansa käsittelevän alustuksen esitysteknologiaa hyväksi käyttäen
- osaa reagoida alustukseen liittyviin kysymyksiin ja johtaa siihen liittyvää keskustelua
- osaa kirjoittaa työelämän kirjalliseen viestintään liittyviä asiakirjoja

Sisältö

Opintojakson tehtäviin kuuluu
- tekstin ymmärtämis- ja sanastoharjoituksia
- pari- ja ryhmäkeskusteluja
- kirjoitusharjoituksia
- lyhyitä alustuksia eri aiheista
- opiskelijan omaan erityisalaan liittyvä alustus ja ryhmäkeskustelu

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Ensisijaisesti KTM-tutkinnon opiskelijoille, toissijaisesti HM-tutkinnon opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia (osallistuminen ja aktiivisuus tunneilla, tehtävien suorittaminen), itsearviointia ja vertaisarviointia

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen alussa

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava maksullinen materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Oikeustieteelliset kieliopinnot (Yritysjuridiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus