x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUOIS6 Kunnallisoikeudellinen tutkimus 5 op
Vastuutaho
Kunnallisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden professori

Osaamistavoitteet

Antaa peruskäsitys kunnallisoikeudellisesta tutkimuksesta, sen kehityksestä, erilaisista lähestymistavoista ja kunnallisoikeudellisen tutkimuksen tehtävistä. Tavoitteena on antaa valmiuksia kunnallisoikeudellisen tutkimuksen laadintaa varten.

Sisältö

1 Kunnallisoikeudellinen tutkimus Suomessa ja eräissä muissa maissa
2 Kunnallisoikeudellisen tutkimuksen metodit ja erityispiirteet
3 Tutkimusprosessi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kunnallisoikeudelliseen tutkimukseen liittyvä kirjallisuus, joka tentitään esseen muodossa siten, että esseessä tarkastellaan kirjallisuutta oman tutkimusaiheen kannalta:

  1. Kaksi kunnallisoikeudellista monografiaa tai väitöskirjaa
  2. Husa: Julkisoikeudellinen tutkimus. Acta Universitatis Lapponiensis nro 4, 1995.
  3. Marcusson: Mot en ny kommunalrätt. Göteborg 1992 tai Wetterberg: Den kommunala självstyrelsen. Avesta 2004 tai jokin erikseen sovittava kunnallisoikeuden kansainvälinen tarkastelu
  4. Sutela: Oikeusvertailun mahdollisuudet. Vertailukohteena kunnallinen kansanäänestysinstituutio. Lakimies 1/2001 ja Miettinen: Oikeustieteellinen opinnäytetyö. Joensuu 2004.
  5. Tutustuminen johonkin vastaväittäjän kunnallisoikeuden väitöskirjasta antamaan lausuntoon (esim. Kunnallistieteellisessä aikakauskirjassa 1/2007 ja 2/2007).
  6. Jokin ulkomainen kunnallisoikeudellinen tutkimus

Lisätietoja

Vaihtoehtoinen

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu