x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
KUOIA8 Bachelor’s Thesis 8 ECTS
Organised by
Local Public Law
Preceding studies
Compulsory:
Jättäessään tutkielmansa arvosteltavaksi opiskelijan tulee osoittaa suorittaneensa kunnallisoikeuden kandidaattiseminaarin sekä opintojaksot Tieteellinen kirjoittaminen ja Suullinen viestintä.

Learning outcomes

The objective is to make students familiar with research, research methods, and the use of scientific sources in the field of Public Law.

Contents

Bachelor’s thesis on a topic of Public Law and a maturity test. The standard length of the thesis is 30 pages(A4).

Teaching language

Finnish

Modes of study

Suoritus sisältää tutkielman ja siihen liittyvän kypsyysnäytteen. Tutkielma jätetään kahtena kappaleena laitoksen kansliaan. Tämän jälkeen opiskelijan on suoritettava kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteeseen osallistumisesta on aina sovittava tutkielman tarkastajan kanssa. Kypsyysnäyte muodostuu jostakin tutkielman aihepiiristä laadittavasta kirjoituksesta.

Evaluation and evaluation criteria

Numeric 1-5.
Kypsyysnäytteen arvostelussa kiinnitetään huomiota kirjoituksen asialliseen sisältöön ja kielenkäyttöön. Tutkielma ja kypsyysnäyte arvostellaan yhtenä kokonaisuutena.

Recommended year of study

3. year autumn
3. year spring

Further information

Pakollinen

Belongs to following study modules

School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Management