x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
YJURA075 Law of Civil Servants and Labour 5 ECTS
Organised by
Business Law
Person in charge
Yritysjuridiikan tuntiopettaja, kunnallisoikeuden lehtori
Preceding studies
Recommended:

Learning outcomes

Opintojakson tavoite on antaa perustiedot työ- ja virkasuhteista sekä työntekijöitä ja virkamiehiä yksilöllisesti koskevasta normistosta.

Contents

Työ- ja virkamiesoikeuden perusteet

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 25 h 0 h

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

  • Kairinen, M., Työoikeus perusteineen. 2008. Myöhemmin ilmoitettavat sivut.
  • Koskinen, S. - Kulla, H., Virkamiesoikeuden perusteet. 2003 tai uudempi. Luvut I-VII, IX ja XI:1-3.
  • Luennoilla ilmoitettavat säädökset.

Belongs to following study modules

School of Management
School of Management
School of Management
School of Management
School of Management
School of Management