x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSA3 Saksan kielen syventävä kurssi - Arbeit mit Texten: Lesen, Verstehen, Schreiben 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli
Edeltävät opinnot
Saksan kielen tekstinymmärtämisen kurssi tai taloussaksa (moduuli A) tai vastaavat taidot, esimerkiksi saksa lukion A- tai B2-kielenä tai opiskelijavaihdossa hankitut taidot (taidot tasolla B1-B2).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Yleiskuvaus

Opintojakso on tiedekuntien vaatimusten mukainen vieraan kielen syventävä opintojakso. Se sopii myös vapaasti valittavaksi kurssiksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa käyttää ja soveltaa yhteiskunnallisia ja / tai kulttuurisia ilmiöitä koskevaa tietoa, jota hän hankkii saksankielisistä tietolähteistä
- ymmärtää rakenteeltaan ja sisällöltään vaativia asiatekstejä
- osaa kirjoittaa oikeakielistä ja ymmärrettävää tekstiä, esimerkiksi kuvailevan tai argumentoivan tekstin

Sisältö

Kurssilla parannetaan tekstin ymmärtämistä mm. sanavarastoa laajentamalla. Opittujen rakenteiden hallintaa vahvistetaan ja syvennetään ja niiden käyttämistä harjoitellaan omissa teksteissä. Kirjallisissa ja suullisissa harjoituksissa käsitellään opiskelijoiden valitsemia ja esittelemiä aiheita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvosanan perusteena ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä harjoitustyöt.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava maksullinen materiaali sekä verkkomateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus