x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRA9 Ranskan kielen syventävä kurssi 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli/LANCE
Edeltävät opinnot
Ranskan kielen tekstin ymmärtäminen/kirjallinen taito-kurssi ja suullinen kurssi tai vastaavat tiedot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:

• osaa ilmaista itseään jokapäiväisissä tilanteissa
• osaa lukea erityylisiä lehtiartikkeleita ja kuvailla niiden sisältöä
• pystyy poimimaan esim. televisiouutisista olennaisen ja välittämään informaation muille
• pystyy keskustelemaan jonkin verran oman alansa aiheista ja vastata kysymyksiin
• osaa vertailla joitakin ranskalaisen ja suomalaisen yhteiskuntien samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia
• on tutustunut Euroopan Unionin perusrakenteisiin ja -tehtäviin
• tuntee ranskankielisten maiden kulttuurin eri osa-alueita

Sisältö

• tekstianalyysejä
• sanastoharjoituksia
• pari- tai ryhmäesitelmiä eri aiheista
• kommunikatiivisia harjoituksia eri aiheista

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 39 t 0 t
Itsenäinen työskentely 41 t 0 t

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Kurssin arvioinnin perusteina ovat aktiivinen osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä lopputenttiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava maksullinen materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kielikeskus
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus