x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6 op

Osaamistavoitteet

Oppia kansantaloustieteen peruskäsitteet ja markkinatalouden toimintaperiaatteet.

Sisältö

Kansantaloustieteen peruskäsitteet, markkinatalouden toiminta ja talouspolitiikka.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 39 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentoihin ja oheiskirjallisuuteen perustuva kirjallinen kuulustelu, luennoitsijan osoittamalla tavalla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Begg-Fischer-Dornbusch: Economics, 9th Edition. McGraw-Hill 2008.
2. Krugman-Wells-Graddy: Economics. European Edition. Worth Publishers 2008.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Kunnallistalouden perusopinnot (Kunnallistalous)
Johtamiskorkeakoulu
Teoria ja menetelmät (Kansantaloustiede)
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu