x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva Suomen oikeusjärjestyksestä, sen peruskäsitteistä, rakenteesta ja toiminnasta.

Sisältö

1 Suomen oikeusjärjestys, sen rakenne ja systematiikka
2 Suomen oikeusjärjestyksen suhde kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen
3 Yksityisoikeuden systematiikka ja pääpiirteet
4 Julkisoikeuden systematiikka ja pääpiirteet
5 Vero-oikeuden peruskysymykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, jossa suoritetaan luennot ja luennoitsijan ilmoittama osuus kirjallisuudesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Oikeudellisten aineiden pääaineopiskelijoille suositellaan jakson suorittamista ensimmäisen vuoden syksyllä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Tuori: Julkisoikeuden perusteet. 2000, s. 1–98.
  2. Hoppu, E. – Hoppu, K.: Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 2003 tai uudempi, luvut 1–3.
  3. Wikström: Yleiset opit verotuksessa. 2008, s. 1–110.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yritysjuridiikan perusopinnot (Yritysjuridiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Informaatio-oikeus (Informaatio-oikeus)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu