x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TURV8 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Itsenäisen tieteellisen työskentelyn hallinta.

Sisältö

Harjoitusaine, itsenäinen tieteellinen tutkielma ja kirjallinen kypsyysnäyte.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1) Itsenäinen tieteellinen tutkielma (80–100 s.), jonka tulee osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tieteenalan teoriaa ja tutkimusmenetelmiä jonkin hallintotieteellisesti
mielenkiintoisen ongelman käsittelyyn.

2) Kirjallinen kypsyysnäyte: Koe suoritetaan valvotusti sen jälkeen, kun tutkielma on toimitettu tarkastajille ja kun siihen on saatu lupa oppiaineen professorilta. Kypsyyskokeessa kirjoitetaan essee tentaattorin määräämästä
aiheesta.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

2.vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
IV Poliisin hallintotieteellinen tutkimus (Hallintotiede, turvallisuushallinto)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu