x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TURV6 EU:n ja muu poliisin kansainvälinen yhteistyö 8 op
Vastuutaho
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon yliassistentti
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Perehdyttää poliisin kansainvälisen yhteistoiminnan uusiutuviin muotoihin, erityisesti Euroopan unionin poliisiyhteistyöhön, siviilikriisinhallintaan, kansainvälistymisen ja ylikansallisen toiminnan erityiskysymyksiin sekä vertailevan analyysin perusteisiin.

Sisältö

1 Poliisin kansainvälinen yhteistyö EU:ssa, siviilikriisinhallinta ja muut erityisalueet
2 Kansainvälistymisen ja ylikansallisen poliisitoiminnan erityiskysymykset, erityisesti terrorismi ja terrorismin torjunta

Toteutustavat

Asiantuntijoiden pitämät luennot poliisin kansainvälisestä yhteistyöstä (2 op).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot (2 op) ja kirjallisuus (6 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Hämäläinen, Erkki: Eurooppalaistuva lainvalvonta. Polamk. 2009.
  2. Sheptycki, J. W. E. (ed): Issues in Transnational Policing. Routledge. Lontoo 2000.
  3. Ranstorp, M. (ed): Mapping Terrorism Research. Routledge. 2006.
  4. Perehtyminen Euroopan Unionin poliisi- ja turvallisuusstrategioihin.

Hyväksyttävästi suoritettu luentosarja korvaa yhden teoksen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu