x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TURV5 Poliisin toiminnan arviointi 6 op
Vastuutaho
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Perehdyttää arvioinnin yleiseen teoriaan ja menetelmiin sekä poliisitoiminnan arvioinnin mahdollisuuksiin.

Sisältö

Arviointi poliittisessa toimintaympäristössä, arvioinnin menetelmät sekä poliisin toiminnan arvioinnin toteutus ja soveltaminen.

Toteutustavat

Luentosarja arvioinnin menetelmistä ja mahdollisuuksista poliisin toiminnan arvioinnissa (2 op).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot (2 op) ja kirjallisuus (4 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Clarke, Alan: Evaluation Research. An Introduction to Principles, Methods and Practice. SAGE 1999.
  2. Hoover, Larry (ed.): Quantifying Quality in Policing. Washington 1996 TAI vaihtoehtoisesti Brodeur, Jean-Paul: How to Recognize Good Policing. SAGE 1998.
  3. Lumijärvi-Virta-Kujanpää: Strategista arviointia kehittämässä. Tampereen yliopisto, turvallisuushallinto, Tampere 2003.

Hyväksyttävästi suoritettu luentosarja korvaa yhden teoksen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu