x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TURV4K3 Poliisiorganisaatioiden, henkilöstön ja muutoksen johtaminen/kirjat C-osa 4 op
Vastuutaho
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Ks. TURV4 Poliisiorganisaatioiden, henkilöstön ja muutoksen johtaminen.

Sisältö

Ks. TURV4 Poliisiorganisaatioiden, henkilöstön ja muutoksen johtaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksyttävästi suoritettu luentosarja korvaa kohdan C2.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

C Muutoksen ja talouden hallinta (4 op)

  1. Stenvall-Virtanen: Muutosta johtamassa. Edita. Helsinki 2007.
  2. Pöllä-Etelälahti: Valtion uudistunut taloushallinto. WSOY. Helsinki 2002.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
II Poliisin toiminnan ja organisaatioiden johtaminen (Hallintotiede, turvallisuushallinto)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu