x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TURV4K2 Poliisiorganisaatioiden, henkilöstön ja muutoksen johtaminen/kirjat B-osa 5 op
Vastuutaho
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Ks. TURV4 Poliisiorganisaatioiden, henkilöstön ja muutoksen johtaminen.

Sisältö

Ks. TURV4 Poliisiorganisaatioiden, henkilöstön ja muutoksen johtaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksyttävästi suoritettu luentosarja korvaa kohdan yhden teoksen kohdasta A tai B.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

B Henkilöstöjohtaminen ja integriteetti (5 op)

  1. Boxall-Purcell: Strategy And Human Resource management. Palgrave Macmillian. Bristol.
  2. Aaltonen-Luoma-Rautiainen: Vastuullinen johtaminen. WSOY. Helsinki 2004.
  3. Moodlessa olevaa aineistoa erillisen ilmoituksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
II Poliisin toiminnan ja organisaatioiden johtaminen (Hallintotiede, turvallisuushallinto)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu