x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TURV4 Poliisiorganisaatioiden, henkilöstön ja muutoksen johtaminen 18 op
Vastuutaho
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Perehdyttää organisaatioiden ja henkilöstön modernin johtamisen ja kehittämisen mahdollisuuksiin sekä muutosten ja talouden johtamisen erityiskysymyksiin.

Sisältö

Modernin johtamisen mahdollisuudet organisaatioiden ja henkilöstön kehittämisessä sekä muutosten ja talouden hallinassa.

Toteutustavat

Luentosarjat esimiestyöstä muutosten hallinnassa, henkilöstöjohtamisessa, työyhteisön kehittämisessä sekä taloushallinnon johtamisessa (4 op).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot (4 op) ja kirjallisuus (14 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

A Organisaatiokäsitykset ja rakenteiden kehittäminen (5 op)

  1. Crank, John: Understanding Police Culture. Anderson 1997.
  2. Holzer–Callaghan: Government at Work – Best Practices and Model Programs. SAGE 1998.
  3. Moodlessa olevaa aineistoa erillisen ilmoituksen mukaan.

B Henkilöstöjohtaminen ja integriteetti (5 op)

  1. Boxall-Purcell: Strategy And Human Resource management. Palgrave Macmillian. Bristol.
  2. Aaltonen-Luoma-Rautiainen: Vastuullinen johtaminen. WSOY. Helsinki 2004.
  3. Moodlessa olevaa aineistoa erillisen ilmoituksen mukaan.

C Muutoksen ja talouden hallinta (4 op)

  1. Stenvall-Virtanen: Muutosta johtamassa. Edita. Helsinki 2007.
  2. Pöllä-Etelälahti: Valtion uudistunut taloushallinto. WSOY. Helsinki 2002.

Hyväksyttävästi suoritettu luentosarja korvaa kohdan C2 sekä yhden teoksen kohdasta A tai B.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
II Poliisin toiminnan ja organisaatioiden johtaminen (Hallintotiede, turvallisuushallinto)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu