x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TURV3K Johtamisen kvalifikaatiot ja kehittäminen/kirjat 5 op
Vastuutaho
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Ks. TURV3 Johtamisen kvalifikaatiot ja kehittäminen.

Sisältö

Ks. TURV3 Johtamisen kvalifikaatiot ja kehittäminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksyttävästi suoritettu luentosarja korvaa yhden teoksen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Thibault-Lynch-McBride: Proactive Police Management. Prentice Hall. New Jersey 1998.
  2. Roberg-Kuykendall: Police Management. Roxbury. Los Angeles 1997.
  3. Honkonen-Senvall (toim): Poliisin johtamista kehittämässä. Poliisiammattikorkeakoulu. 2007.
  4. Lumijärvi, Ismo: Johtamisen vaikutus organisaation tuloksellisuuteen. Juvenes. Tampere 2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
II Poliisin toiminnan ja organisaatioiden johtaminen (Hallintotiede, turvallisuushallinto)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu