x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TURV3 Johtamisen kvalifikaatiot ja kehittäminen 8 op
Vastuutaho
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Perehdyttää poliisitoiminnan johtamisen menestystekijöihin ja johtamisen kehittämisen uusiin mahdollisuuksiin.

Sisältö

1 Johtamisen kvalifikaatiot.
2 Johtamisajattelun perinteiset suuntaukset poliisitoiminnan johtamisessa.
3 Laatujohtaminen
4 Innovatiivisuuden kehittäminen ja oppiva organisaatio
5 Tieto-organisaatioiden johtamisen ja verkostojohtamisen erityispiirteet

Toteutustavat

Luennot poliisitoiminnan johtamisen kvalifikaatioista, johtamisajattelun kehityksestä sekä uusista johtamismalleista (3 op).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot (3 op) ja kirjallisuus (5 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Thibault–Lynch–McBride: Proactive Police Management. Prentice Hall. New Jersey 1998.
  2. Roberg–Kuykendall: Police Management. Roxbury. Los Angeles 1997.
  3. Honkonen-Senvall (toim): Poliisin johtamista kehittämässä. Poliisiammattikorkeakoulu. 2007.
  4. Lumijärvi, Ismo: Johtamisen vaikutus organisaation tuloksellisuuteen. Juvenes. Tampere 2009.

Hyväksyttävästi suoritettu luentosarja korvaa yhden teoksen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
II Poliisin toiminnan ja organisaatioiden johtaminen (Hallintotiede, turvallisuushallinto)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu