x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TURV2K Toimintaympäristön analysointi, toiminta- strategiat ja turvallisuusverkostot/kirjat 6 op
Vastuutaho
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon yliassistentti
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Ks. TURV2 Toimintaympäristön analysointi, toimintastrategiat ja turvallisuusverkostot.

Sisältö

Ks. TURV2 Toimintaympäristön analysointi, toimintastrategiat ja turvallisuusverkostot.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksyttävästi suoritettu luentosarja korvaa yhden teoksen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Ratcliffe, Jerry: Strategic thinking in criminal intelligence. Federation Press. 2004
  2. Vapaavuori, Matti (toim.): Miten tutkimme tulevaisuutta? Kommunikatiivinen tulevaisuudentutkimus Suomessa. Helsinki. Painatuskeskus, 1993.
  3. Ratcliffe, Jerry: Intelligence-led Policing. Willan Publishing. 2008.
  4. Brogden, M. & Nijhaar, P. : Community Policing. International and national approaches. Willan 2005.
  5. Crawford, A. (ed): Crime Prevention Policies in Comparative Perspective. Willan 2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
I Turvallisuus, kansalaiset ja yhteiskunta (Hallintotiede, turvallisuushallinto)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu