x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TURV2 Toimintaympäristön analysointi, toimintastrategiat ja turvallisuusverkostot 10 op
Vastuutaho
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon yliassistentti
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Perehdyttää poliisitoiminnan strategiatyöhön ja toimintaympäristön analysointiin sekä lähipoliisitoimintaan ja muihin toimintastrategioihin, erityisesti kumppanuus- ja verkostostrategioihin.

Sisältö

1 Strategiatyön kehittäminen, toimintaympäristön analysointi ja visiointi
2 Lähipoliisitoiminta, uudet toimintastrategiat, verkostoituminen ja kumppanuussuhteiden kehittäminen.

Toteutustavat

Luentosarja strategiatyön menestystekijöistä, toimintastrategioista ja poliisin kumppanuussuhteiden kehittämisestä (4 op).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot (4 op) ja kirjallisuus (6 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Ratcliffe, Jerry: Strategic thinking in criminal intelligence. Federation Press. 2004
  2. Vapaavuori, Matti (toim.): Miten tutkimme tulevaisuutta? Kommunikatiivinen tulevaisuudentutkimus Suomessa. Helsinki. Painatuskeskus, 1993.
  3. Ratcliffe, Jerry: Intelligence-led Policing. Willan Publishing. 2008
  4. Brogden, M. & Nijhaar, P. : Community Policing. International and national approaches. Willan 2005.
  5. Crawford, A. (ed): Crime Prevention Policies in Comparative Perspective. Willan 2009.

Hyväksyttävästi suoritettu luentosarja korvaa yhden teoksen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
I Turvallisuus, kansalaiset ja yhteiskunta (Hallintotiede, turvallisuushallinto)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu