x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TURV1K Poliisi ja yhteiskunta/kirjat 4 op
Vastuutaho
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon yliassistentti
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Ks. TURV1 Poliisi ja yhteiskunta.

Sisältö

Ks. TURV1 Poliisi ja yhteiskunta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksyttävästi suoritettu luentosarja korvaa yhden teoksen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Niemelä-Lahikainen: Inhimillinen turvallisuus. Vastapaino. Tampere 2000.
  2. Moore, Mark H.: Creating Public Value. Strategic Management in Government. Harvard University Press. Cambridge 1995.
  3. Zedner, Lucia: Security. Key ideas in criminology serie. Routledge. 2009.
  4. Johnston, Les & Shearing, Clifford: Governing Security. 2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
I Turvallisuus, kansalaiset ja yhteiskunta (Hallintotiede, turvallisuushallinto)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu