x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TURV1 Poliisi ja yhteiskunta 6 op
Vastuutaho
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon yliassistentti
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Perehdyttää poliisin asemaan, tehtäviin ja rooleihin yhteiskunnassa sekä turvallisuuteen yhteiskunnallisena ilmiönä.

Sisältö

1 Poliisi yhteiskunnassa: aseman ja roolin
kehitys erityyppisissä yhteiskunnissa.
2 Turvallisuus yhteiskunnallisena ilmiönä
hallintotieteellisestä ja hallinnon sosiologisesta
näkökulmasta: erityiskysymyksinä mm. poliisi
julkisena viranomaisena, tietoyhteiskuntakehitys
ja globalisoituminen.

Toteutustavat

Poliisin asemaa ja kehitystä tarkasteleva luentosarja (2 op).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot (2 op) ja kirjallisuus (4 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1.vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Niemelä-Lahikainen: Inhimillinen turvallisuus. Vastapaino. Tampere 2000.
  2. Moore, Mark H.: Creating Public Value. Strategic Management in Government. Harvard University Press. Cambridge 1995.
  3. Zedner, Lucia: Security. Key ideas in criminology serie. Routledge. 2009.
  4. Johnston, Les & Shearing, Clifford: Governing Security. 2003.

Hyväksytysti suoritettu luentosarja korvaa yhden teoksen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
I Turvallisuus, kansalaiset ja yhteiskunta (Hallintotiede, turvallisuushallinto)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu