x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOHA16 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Tutkimusjohtaja
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Itsenäisen tieteellisen työskentelyn halllinta.

Sisältö

Itsenäinen tieteellinen tutkielma, jonka tulee osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tieteenalan teoriaa ja tutkimusmenetelmiä jonkin korkeakouluhallinnon tutkimuksen ongelman käsittelyyn.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistumisoikeus opintojaksolle vain KOHA-maisteriohjelman opiskelijoilla.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kypsyysnäyte: Koe suoritetaan yleisenä tenttipäivänä sen jälkeen kun tutkielma on toimitettu tarkastajille. Kypsyyskokeessa kirjoitetaan essee tentaattorin määräämästä tutkielmaan liittyvästä aiheesta.
Kypsyyskoe tarkastetaan vain sisällön osalta, mikäli jo aiemmmin kandidaatintutkielman yhteydessä on suoritettu vastaava kypsyysnäyte.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Lisätietoja

Osallistumisoikeus opintojaksolle vain KOHA-maisteriohjelman opiskelijoilla

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu