x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOHA11 Korkeakoulut ja innovaatiojärjestelmät 4 op
Vastuutaho
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Tutkimusjohtaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija korkeakoulujen vaihtoehtoisiin rooleihin innovaatiojärjestelmissä. Jaksolla tutustutaan problematisoiden myös yrittäjämäisten korkeakoulujen toimintaperiaatteisiin sekä huippuyliopistojen rooliin kansallisessa ja kansainvälisessä korkeakoulu-, tiede- ja innovaatiopolitiikassa.

Sisältö

- Korkeakoulujen, julkishallinnon sekä yrityssektorin yhteistyömuodot
- Innovaatiojärjestelmien toimintadynamiikka ja kehitys
- Yrittäjämäisten korkeakoulujen kehittäminen ja toimintaedellytykset sekä innovatiivisuus korkeakouluissa
- Korkeakoulujen rooli kansallisessa kansainvälisessä korkeakoulu-, tiede-, ja innovaatiopolitiikassa
- Innovaatio- ja huippuyliopistoajattelun kritiikki

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on suunnattu pääaineopiskelijoille. Muiden opiskelijoiden ottamisesta kurssille päättää tutkimusjohtaja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennolla osoitettava materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu