x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOHA10 Korkeakoulutuksen ajankohtaiset kysymykset 5 op
Vastuutaho
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Tutkimusjohtaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija korkeakoulutusta, korkeakouluorganisaatioita ja korkeakoulujärjestelmiä koskeviin ajankohtaisiin kysymyksiin ja tapahtumiin sekä ajankohtaistiedon lähteisiin. Jakso antaa myös opiskelijalle valmiuksia seurata korkeakoulusektoria koskevaa kotimaista ja ulkomaista ajankohtaiskeskustelua.

Sisältö

Opintojakso koostuu kolmesta osasta. (1) Opintojakson avausluennolla (5h) käsitellään korkeakoulututkimuksen viimeaikaisia trendejä ja teemoja, tutustutaan korkeakoulutusta, korkeakouluorganisaatioita ja korkeakoulujärjestelmiä koskeviin ajankohtaisiin kysymyksiin ja ajankohtaistiedon lähteisiin. (2) Opiskelija perehtyy itsenäisesti korkeakoulutuksen ajankohtaisiin kysymyksiin osallistumalla korkeakoulutuksen ja/tai korkeakoulututkimuksen ajankohtaisia teemoja käsitteleviin tilaisuuksiin (vähintään 10h). (3) Opiskelija laatii esseen, jossa hän käsittelee korkeakoulusektoriin liittyvää ajankohtaisaihetta vaihtoehtoisista näkökulmista.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on suunnattu pääaineopiskelijoille. Muiden opiskelijoiden ottamisesta kurssille päättää tutkimusjohtaja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 5 t 0 t

Luentojen lisäksi opiskelijan tulee osallistua yllämainittuihin ajankohtaistilaisuuksiin

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen avausluennolle, ajankohtaistilaisuuksiin ja essee

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentoja täydentävät kirjat ja artikkelit.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu