x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOHA1 Korkeakoulut ja korkeakoulutus tutkimuksen kohteena 4 op
Vastuutaho
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Tutkimusjohtaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat korkeakoulujärjestelmien historiaan, korkeakouluhallinnon, ja -politiikan lähestymistapoihin sekä korkeakoulututkimukseen tieteidenvälisenä tutkimusalana.

Sisältö

- KOHA -opintokokonaisuuden ja työskentelytapojen esittely.
- Yliopistointituution kehityslinjat.
- Korkeakoulujen hallinto, korkeakoulupolitiikka ja tiedepolitiikka osana korkeakoulujärjestelmiä ja yhteiskuntapolitiikkaa
- Korkeakoulututkimuksen lähestymistavat, tutkimusongelmat ja tutkimustraditiot.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

KOHA-opintoihin on erillinen haku

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso (kirjallisuus ja luennot) voidaan suorittaa kirjallisena tenttinä TAI essee-suorituksena. Mikäli opiskelija valitsee suoritusmuodoksi kirjallisen tentin, luennot ja kirjallisuus suositellaan tentittävän yhtenä kokonaisuutena.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Artikkelit:

Teichler, U. (2003). The Future of Higher Education and the Future of Higher Education Research. Tertiary Education and Management 9, 171-185.

Teichler, U. (2005). Research on Higher Education in Europe. European Journal of Education  40 (4), 447-469.

2) Harisalo Risto, Keski-Petäjä Timo, Talkkari Antti (2003)  Otin kynän kynsihini: ohjeita tutkimuksen tekijöille. Tampere: Tampereen yliopisto Hallintotieteiden laitos.

3) Ben-David Joseph (1992) Centers of Learning: Britain, France, Germany, United States. New Jersey: Transaction Publishers, luvut 1-5. TAI kokoelma erikseen ilmoitettavia artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Täydentävät opinnot (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
Johtamiskorkeakoulu
Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus (KOHA) (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu