x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YHALS601 Johtamisen ja organisoinnin erityiskysymyksiä, syventävät opinnot 2–10 op
Vastuutaho
Yrityksen hallinto
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
180 op.
Edeltävät opinnot
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Osaamistavoitteet

Opintojakson aihe on vaihteleva. Jaksoksi tai sen osaksi voidaan hyväksyä paitsi oppiaineen omien opettajien tai vierailuluennoitsijoiden luennoimia yksittäisiä opintojaksoja, myös muussa koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja opintojaksoja.

Sisältö

Ajankohtaiset yrityksen hallinnon alaan kuuluvat liiketoimintaan ja tutkimukseen liittyvät teemat.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu