x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YHALS640 Vastuullinen liiketoiminta ja johtaminen 10 op
Vastuutaho
Yrityksen hallinto
Vastuuhenkilö
Professori.
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
180 op.
Edeltävät opinnot
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto

Osaamistavoitteet

Luentosarjan tavoitteena on perehdyttää opiskelijat vastuullisen liiketoiminnan ja johtamisen kannalta olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin. Kurssilla paneudutaan niin kokonaisvaltaiseen, strategiseen vastuullisuuteen liiketoiminnassa kuin vastuullisuuden ilmenemiseen yritystoiminnan eri osa-alueilla. Kurssilla käsiteltäviä teemoja havainnollistetaan ajankohtaisilla käytännön esimerkeillä sekä case- ja harjoitustyöskentelyllä.

Sisältö

1. Vastuullinen liiketoiminta - käsitteen sisältö ja kehittyminen
2. Liiketoiminnan etiikka ja vastuullisuus
3. Sidosryhmäteoria ja -johtaminen
4. Yritysten valtiovaltasuhteet ja yhteiskuntastrategiat
5. Ympäristökysymykset – käsitteet ja kehitys, ympäristöjohtaminen, standardit
6. Vastuullisuuden raportointi - Global Reporting Initiative
7. Vastuullinen liiketoiminta käytännön esimerkkien valossa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

- Luennot ja harjoitukset
- Oppimispäiväkirja
- Harjoitustyö
- Kirjallisuuskuulustelu

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kujala, Johanna & Kuvaja, Sari 2002. Välittävä johtaminen. Sidosryhmät eettisen liiketoiminnan kirittäjinä. Helsinki: Talentum.

2. Carroll, Archie B. & Buchholtz, Ann K. 2006. Business & Society. Ethics and Stakeholder Management. 6th edition. Mason, Ohio: Thomson, South-Western.

3. Artikkelipaketti: ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja

Kurssi toteutetaan yhteistyössä laskentatoimen oppiaineen kanssa. Kurssille hyväksytään korkeintaan 30 opiskelijaa johtamiskorkeakoulun jonolain perusteella, etusijalla ovat yrityksen hallinnon ja laskentatoimen pääaineopiskelijat.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu