x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YHALS999 Pro gradu -tutkielma 34 op
Vastuutaho
Yrityksen hallinto
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
190 op.
Edeltävät opinnot
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto sekä vähintään yksi yrityksen hallinnon syventävä opintojakso. Metodiopinnot voidaan suorittaa samanaikaisesti.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieteellisen tutkimustyön vaatimukset ja kykenee tutkimuksen teossa tarvittavaan itsenäiseen ja kriittiseen työskentelyyn sekä raportointiin.

Sisältö

Tutkielman tekoon liittyvä seminaarityöskentely (YHALS998), tutkimusaiheen valinta, tutkimuksen suunnittelu, tutkimusaineiston hankinta ja analyysi sekä tutkimuksen raportointi pro gradu -tutkielman muodossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

1. Pro gradu tutkielma
2. Kypsyysnäyte.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
1. Pro gradu tutkielma approbatur-laudatur 2. Kypsyysnäyte hyväksytty/hylätty

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu