x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YHALS998 Tutkimusseminaari 6 op
Vastuutaho
Yrityksen hallinto
Vastuuhenkilö
Professori.
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
190 op.
Edeltävät opinnot
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto sekä vähintään yksi yrityksen hallinnon syventävä opintojakso. Metodiopinnot voidaan suorittaa samanaikaisesti.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija johtamisen ja organisoinnin tieteelliseen tarkasteluun ja tutkimustyöhön. Seminaarityöskentelyn avulla syvennetään opiskelijan ymmärrystä tutkimustyön prosessista ja parannetaan tutkimustyössä vaadittavia menetelmällisiä valmiuksia siten, että opiskelija pystyy itsenäisesti laatimaan tieteellisen pro gradu -tutkielman (YHALS999).

Sisältö

Tutkimusseminaarissa esitellään ja käsitellään jokaisen opiskelijan osalta kolme työvaihetta: aiheanalyysi, tutkimussuunnitelma ja harjoitusaine/valmiin työn käsikirjoitus. Jokaisessa vaiheessa yksi tai kaksi opiskelijaa toimii työn opponentteina.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 60 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

1. Aiheanalyysin esittäminen
2. Tutkimussuunnitelman esittäminen
3. Harjoitusaineen/valmiin työn käsikirjoituksen esittäminen
4. Opponenttina toimiminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu