x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MARKS995 Maturity Test
Organised by
Marketing
Person in charge
Professori
Preceding studies
Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi.
Course is available for:
  • Major subject students

Learning outcomes

Kypsyysnäytteen tehtävänä on osoittaa, että opiskelija on perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja että opiskelijalla on hyvä suomen tai ruotsin kielen taito.

Contents

Kypsyysnäytteenä laaditaan kirjoitus jostakin tutkielmaan liittyvästä aiheesta, joka valitaan tavallisesti kolmesta opettajan antamasta vaihtoehdosta.

Modes of study

Kypsyysnäyte kirjoitetaan laitoksen yleisinä tenttipäivinä.

Evaluation and evaluation criteria

Pass/fail.
Kypsyysnäyte tarkastetaan asiasisällön kannalta. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.

Recommended year of study

2. year spring

Belongs to following study modules

School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Management