x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
VAKTP045 Introduction to Risk Management 5 ECTS
Organised by
Insurance
Person in charge
Vakuutustieteen assistentti

Learning outcomes

Opintojaksolla esitellään riskienhallinnan käsitteet ja määritelmät. Tavoitteena on luoda laaja-alainen näkemys riskienhallinnan periaatteista ja merkityksestä yksilön arkielämässä, yhteiskunnassa ja yrityselämässä.

Contents

Opintojaksolla tuodaan käytännön esimerkkien avulla esille riskienhallinnan erilaiset tarkastelunäkökulmat kuten matemaattinen, tekninen, taloudellinen ja psykologinen.

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 20 h 0 h

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

1. year spring
2. year spring

Study materials

Kuusela-Ollikainen (toim.), Riskit ja riskienhallinta. Tampere University Press 2003; Juvonen-Korhonen-Ojala-Salonen-Vuori, Yrityksen riskienhallinta. Finanssi- ja vakuutuskustannus 2005.

 

Belongs to following study modules

School of Management
Basic Studies (Insurance)
School of Management
School of Management
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management