x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAS410 Hallinnon muutos ja sen johtaminen 4 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Professori
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään, mistä eri syistä organisaatiot ja julkinen hallinto muuttuvat, perehtyy muutoksen johtamisen teorioihin sekä toiminnan ja muutosten vaikutusten arviointiin.

Sisältö

1 Miten ja miksi julkinen hallinto ja organisaatiot muuttuvat sekä miten muutosta voidaan johtaa.
2 Toimintaohjelmien ja organisaatioiden muutoksen ja niiden vaikutusten arviointi.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on avoinna hallintotieteen pääaine- ja jatko-opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Luentosarja 10 t muutoksen johtamisesta ja toiminnan arvioinnista. Vierailevien asiantuntijoiden luentoja 8 t muutosten läpiviennistä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot (2 op) suoritetaan erikseen joko tenttimällä tai esseenä. Kirjallisuus (2 op) suoritetaan yleisenä tenttipäivänä tai esseillä tentaattorin ilmoittaman mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1.-2. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Pollitt, Christopher-vanThiel, Sandra-Homburg, Vincent (eds.): New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives. Palgrave Macmillan 2007.
  2. Stenvall, Jari-Virtanen, Petri: Muutosta johtamassa. Edita 2007.
  3. Artikkeleita International Review of Administrative Sciences -lehdestä:
  • Vol 74, 1, 2008: Rochet ym.: Crisis as change strategy in public organizations.
  • Vol 73, 1, 2007: Bourgon: Responsive, responsible and respected government-towards a New Public Administration theory.
  • Vol 72, 2, 2006: Argyriades: Good governance, professionalism, ethics and responsibility.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu