x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAS210 Yksilö, organisaatio ja yhteiskunta 4 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Professori
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Kurssi perehdyttää opiskelijat julkista hallintoa ja yhteiskuntaa koskeviin teorioihin ja niiden hyväksikäyttöön tutkimuksessa ja käytännön kehittämisessä.

Sisältö

1 Hallinnon filosofiat ja organisaatioiden klassikot.
2 Julkisen hallinnon ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutus.
3 Politiikka, demokratia ja talous.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on avoinna hallintotieteen pääaine- ja jatko-opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot (2 op) ja kirjallisuus (2 op). Kirjallisuuden suoritustavasta ja -ajankohdasta sovitaan ensimmäisellä luentokerralla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1.-2. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Smith: Rethinging State Theory. Routledge 2000.
  2. Aldrich–Rueff: Organizations Evolving. Sage Publications, 2nd edition 2006.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu