x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAS110K Julkisten palveluiden tuotanto ja organisointi/kirjat 3 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Ks. HAS110 Julkisten palveluiden tuotanto ja organisointi.

Sisältö

Ks. HAS110 Julkisten palveluiden tuotanto ja organisointi.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on avoinna hallintotieteen pääaine- ja jatko-opiskelijoille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuuden suoritustavasta ja -ajankohdasta sovitaan ensimmäisellä luentokerralla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Normann: Normannin liiketoimintateesit. WSOY 2002.
  2. Osborne–Brown: Managing Change and Innovation in Public Service Organizations. Routledge 2005.
  3. Erikseen ilmoitettava materiaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu