x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAS810 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Professorit
Edeltävät opinnot
HAS710 Tutkimusseminaari
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Itsenäisen tieteellisen työskentelyn hallinta.

Sisältö

Tutkielma.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

1 Itsenäinen tieteellinen tutkielma (n. 80-100 s.), jonka tulee osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tieteenalan teoriaa ja tutkimusmenetelmiä jonkin hallintotieteellisesti mielenkiintoisen ongelman käsittelyyn.

2 Kirjallinen kypsyysnäyte: Koe suoritetaan yleisenä tenttipäivänä sen jälkeen, kun tutkielma on toimitettu tarkastajille ja kun siihen on saatu lupa oppiaineen professorilta. Kypsyyskokeessa kirjoitetaan noin 1 arkin laajuinen essee tentaattorin määräämästä tutkielmaan liittyvästä aiheesta. Kypsyyskoe tarkastetaan vain sisällön osalta, mikäli jo aiemmin kandidaatintutkielman yhteydessä on suoritettu vastaava kypsyysnäyte.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1.-2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Pro gradu -tutkielma (Tiedotusoppi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu