x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAS710 Tutkimusseminaari 10 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Professorit
Edeltävät opinnot
Loppuun saakka suoritettu kandidaatintutkinto.
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii soveltamaan tieteenalansa teorioita ja lähestymistapoja itsenäisesti valitsemansa tutkimusongelman ratkaisemiseen.

Sisältö

Tutkimussuunnitelman laadinta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 30 t 0 t

Lukukauden kestävä tutkimusseminaari.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1.-2. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu