x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAS610S Tutkimusprosessin loppuunsaattaminen/menetelmäseminaari 2 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Ks. HAS610 Tutkimusprosessin loppuunsaattaminen.

Sisältö

Ks. HAS610 Tutkimusprosessin loppuunsaattaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaarissa käsitellään tutkimusseminaarissa hyväksytyn graduaiheen konkreettista menetelmäosaa. Seminaarin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa ja gradun menetelmäesseen esittämistä seminaarissa ryhmälle.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu