x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAS610 Tutkimusprosessin loppuunsaattaminen 6 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Hallintotieteiden metodologian yliassistentti
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija varmistaa valmiudet graduprosessin itsenäiseen toteutukseen.

Sisältö

Menetelmän rooli graduprosessissa aineiston hankinnan ja analyysin näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 18 t 0 t

Seminaarissa käsitellään tutkimusseminaarissa hyväksytyn graduaiheen konkreettista menetelmäosaa. Seminaarin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa ja gradun menetelmäesseen esittämistä seminaarissa ryhmälle.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Menetelmäseminaari (2 op). Gradun menetelmäessee (2 op). Graduprosessia tukeva lehtiessee (2 op) kirjoitetaan opiskelijan itsenäisesti valitsemasta, omaan teemaan liittyvästä lehtiartikkelista kahdessa hallintotieteen alalla keskeisessä lehdessä (Hallinnon tutkimus, Organization Studies, Administrative Science Quarterly tms.).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1.-2. vuoden kevät. Tutkimusseminaari on suoritettava samanaikaisesti. Lisäksi suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti Kohti gradua - syventävä tieteellinen kirjoittaminen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu