x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAS510 Hallinnon ja organisaatioiden vertaileva tutkimus 5 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Professori
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla
  • Tay:n vaihto-opiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy erilaisiin hallintojärjestelmiin ja organisaatioihin sekä niiden vertailuun.

Sisältö

1 Miten hallintojärjestelmiä voidaan vertailla.
2 Katsaus erilaisiin hallintojärjestelmiin.
3 Hyvän hallinnon toteuttaminen
4 Kehitysmaat ja kehittyneet maat

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on avoinna hallintotieteen pääaine- ja jatko-opiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

1 Luentosarja (12 t) vertailevasta hallinnon tutkimuksesta (1 op).
2 Luentosarja (12 t) kehittyvien maiden ja kehitysyhteistyön hallinnosta sekä kansalaisjärjestöistä kehityksen hallinnassa (1 op).

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot (1+1 op) suoritetaan erikseen joko tenttimällä tai luentopäiväkirjalla. Kirjallisuus (3 op) suoritetaan yleisenä tenttipäivänä tai esseillä tentaattorin ilmoittaman mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1.-2. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Hofstede, Geert: Kulttuurit ja organisaatiot. Mielen ohjelmointi. WSOY 1993.
  2. Pollit, Christopher–Bouckaert, Geert: Public Management Reform: a Comparative Analysis. Oxford University Press 2005.
  3. Fukuyama, Francis: State-Building. Governance and World Order in the Twenty-first Century. Profile Books 2005.
  4. Artikkeleita International Review of Administrative Sciences –lehdestä:
  • Vol. 72, 2, 2006: Doig - McIvor - Theobald: Numbers, nuances and moving targets: converging the use of corruption indicators or descriptors in assessing state development.
  • Vol. 74, 1, 2008: Samaratunge - Alam - Teicher: The New Public Management reforms in Asia: a comparison of South and Southeast Asian countries.
  • Vol. 74, 1, 2008: Van De Walle - Van Roosbroek - Bouckaert: Trust in the public sector: is there any evidence for a long-term decline?

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu