x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAS110 Julkisten palveluiden tuotanto ja organisointi 5 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Professori
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla
  • Tohtoriopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Kurssi perehdyttää opiskelijat julkisten palveluiden tuotannon ja organisoinnin vaihtoehtoihin, korostaa johtamista ja henkisiä voimavaroja palveluprosessien johtamisessa ja esittelee palveluiden kehittämisen menetelmiä.

Sisältö

1 Perehtyä julkisten palveluiden tuottamistapoihin.
2 Perehtyä palveluprosessien johtamiseen ja henkisten voimavarojen merkitykseen palvelutapahtumissa.
3 Perehtyä palveluiden ja palveluprosessien kehittämisen menetelmiin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Opintojakso on avoinna hallintotieteen pääaine- ja jatko-opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot (2 op) ja kirjallisuus (3 op). Kirjallisuuden suoritustavasta ja -ajankohdasta sovitaan ensimmäisellä luentokerralla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1.-2. vuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Normann: Normannin liiketoimintateesit. WSOY 2002.
  2. Osborne–Brown: Managing Change and Innovation in Public Service Organizations. Routledge 2005.
  3. Erikseen ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu