x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PUVIK1 Puheviestintätiedon perusteet 2 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustua esiintymisen ja argumentoinnin perusteisiin.

Sisältö

Puheviestinnän keskeiset käsitteet, esiintymistaidon teoreettiset perusteet, verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä, vaikuttamisen ja argumentoinnin perustiedot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Luento ja verkkomateriaali.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty tentti.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Kieli- ja viestintäopinnot (Kunnallisoikeus)
Terveystieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö