x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VTEKS104 Tunteet ja sosiaalisuus vuorovaikutteisessa teknologiassa 6 op
Vastuutaho
Vuorovaikutteinen teknologia
Vastuuhenkilö
Professori Veikko Surakka
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään syvällisesti ihmisen vuorovaikutukseen ja emootioiden merkitykseen sekä yksilön sisäisessä että yksilöiden välisessä toiminnassa. Opintojaksolla perehdytään siihen kuinka näitä tekijöitä tällä hetkellä jo huomioidaan. Kurssi avaa myös näkymiä siihen kuinka ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta tulisi tulevaisuudessa kehittää.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. sanatonta kommunikaatiota, kommunikaation ja tunteiden biologista ja neuraalista perustaa, tunteiden, kognition ja motivaation välisiä yhteyksiä ja ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Lisäksi kirjallisuus.

Opetuskieli

suomi

English speakin student can take this course by literature examination. The literature will be informed separately for students who have registered themselves in time to the course.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu, jossa tentitään luennot ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät tai myöhemmin, syventävien opintojen vaiheessa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan vuosittain kurssin kotisivuilla ja ensimmäisellä luentokerralla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö