x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VTEKS122 Monikulttuurinen suunnittelu (TTY/IHTE) 3 op
Vastuutaho
Vuorovaikutteinen teknologia
Vastuuhenkilö
TTY/IHTE Sari Kujala
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakollisena esitietona joko VTEKP2 Johdatus vuorovaikutteiseen teknologiaan tai IHTE-7100 Johdatus ihmisen käyttäytymiseen tai IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää, mitä monikulttuurinen suunnittelu on ja miten tuotteiden sopivuus eri kulttuureihin voidaan varmistaa. Opiskelija osaa määritellä, mitä kulttuuri tarkoittaa, miten kulttuurit eroavat toisistaan ja vaikuttavat tuotteiden käyttöön. Hän osaa esittää monikulttuurisen suunnittelun eri lähestymistavat ja menetelmät. Hän osaa myös kommunikoida eri kulttuurin edustajan kanssa ja tutkia hänen tarpeitaan.

Sisältö

1. Perehdytään monikulttuurisen suunnittelun peruskäsitteisiin ja kulttuurin merkitykseen tuotteiden käytössä.
2. Tutustutaan tutkimuksen avulla löydettyihin kulttuurieroihin.
3. Opitaan, miten kulttuurisia eroja voidaan huomioida suunnittelussa.
4. Tutustutaan kulttuurierojen huomioivan suunnittelun menetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö