x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VTEKS402 Vuorovaikutteisen teknologian graduseminaari 4 op
Vastuutaho
Vuorovaikutteinen teknologia
Vastuuhenkilö
Kari-Jouko Räihä

Osaamistavoitteet

Seminaarin päätavoite on tarjota vertaistukea, jonka ansiosta gradun tekeminen edistyy suunnitellusti niin, että se valmistuu seminaarin aikana. Lisäksi seminaaritilaisuuksissa saa palautetta myös gradun sisällöstä ja kirjoitustyylistä.

Sisältö

Seminaarissa käsitellään gradun tekemistä vaiheittain: tutkimuskysymysten muotoilu, kirjallisuuden etsintä, koesuunnittelu tai konstruktiivinen työ, tulosten raportointi.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Graduaihe ja -ohjaaja on oltava sovittuna seminaarin alkaessa. Tavoitteena tulee olla gradun valmistuminen seminaarin aikana.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 30 t 0 t

Seminaarin aikana kukin osallistuja esittelee työtään sen eri vaiheissa, yleenä 4-5 kertaa. Seminaari kestää koko lukuvuoden.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen seminaarityöskentelyyn (oman työn esittely, toimiminen diskussanttina).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Viimeinen opiskeluvuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö