x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VTEKS111 Ihmisen tiedonkäsittely ja vuorovaikutteinen teknologia 6 op

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia suunnitella ihmisen luontaiset toimintatavat paremmin huomioon ottavia käyttöliittymiä ja arvioida jo olemassa olevia käyttöliittymiä näiden tekijöiden valossa.

Sisältö

Kurssilla käsitellään ihmisen kognitiivisten toimintojen perusteita. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat muun muassa visuaalisen ja auditiivisen informaation käsittely, muistiprosessit sekä ajatteluun ja ongelmanratkaisuun liittyvät perusmekanismit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustehtävät ja kirjallinen kuulustelu, jossa tentitään luennot ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy tai myöhemmin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentokalvot ja artikkelit, jotka ilmoitetaan vuosittain kurssin kotisivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö