x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEP9 Muodolliset kielet 2 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan professori.

Osaamistavoitteet

Perehtyä muodollisten kielten teorian perusteisiin.

Sisältö

Säännölliset lausekkeet ja säännölliset kielet, automaatit, muodolliset kieliopit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Pienryhmäopetus 4 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjalliset harjoitukset tai loppukoe.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Merikoski, J., Virtanen, A., Koivisto, P., Johdatus diskreettiin matematiikkaan. WSOY 2004. Luku 8.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Matematiikan perusopinnot (Matematiikka)
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö