x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEA15A Logiikka 1A 3 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan professori.

Osaamistavoitteet

Perehtyä logiikan peruskäsitteisiin.

Sisältö

Lause- ja predikaattilogiikan peruskäsitteitä, induktio, rekursio.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Merikoski, J., Virtanen, A., Koivisto, P., Johdatus diskreettiin matematiikkaan. WSOY 2004. Luku 1.
  2. Rosen, K., Discrete mathematics and its applications.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Matematiikan perusopinnot (Matematiikka)
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
MATEA15A Logiikka 1A
Informaatiotieteiden yksikkö