x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEP4 Analyysi 2 8 op
Vastuutaho
Matematiikka
Vastuuhenkilö
Matematiikan lehtori.
Edeltävät opinnot
Analyysi 1.

Osaamistavoitteet

Kurssi on suoraa jatkoa Analyysi 1 -kurssille.

Sisältö

Porrasfunktiot, Riemann-integraali, epäoleellinen integraali, analyysin peruslause, lukusarjat, funktiojonot ja sarjat, potenssisarjat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 56 t 0 t
Pienryhmäopetus 28 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssi perustuu luentoihin, tarjolla on suomenkielinen luentomoniste. Oheislukemistona voi halutessaan käyttää esimerkiksi teoksia:

  1. Courant, R., John, F., Introduction to calculus and analysis.
  2. Salas, S. L., Hille, E., Etgen, G. J., Calculus: one and several variables.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö