x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATEP2A Lineaarialgebra 1A 5 op

Osaamistavoitteet

Luoda konkreettinen pohja abstraktin lineaarialgebran opiskelua varten.

Sisältö

Lineaariset yhtälöryhmät, matriisit ja determinantit, vektorilaskentaa avaruudessa R^3, analyyttistä geometriaa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Pienryhmäopetus 14 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssi perustuu luentoihin, mutta oheislukemistona suositellaan teoksia:

  1. Grossman, S. I., Elementary linear algebra.
  2. Lay, D. C., Linear algebra and its applications.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Matematiikan perusopinnot (Matematiikka)
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö