x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATED8 Geometria 6 op
Vastuutaho
Matematiikka
Edeltävät opinnot
Lukion matematiikka

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: Didaktinen matematiikka, geometria

Yleiskuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee hyvin lukiogeometrian keskeiset oppisisällöt ja on perehtynyt koulugeometrian havainnollistuksiin ja opetusmetodeihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
• perehtyy klassisen euklidisen geometrian alkeisiin
• tutustuu esimerkkien kautta epäeuklidisiin geometrioihin
• perehtyy geometrian opettamisen keskeisiin kysymyksiin koulussa
• oppii geometriaa myös toiminnallisesti ja tietokoneavusteisesti
• kytkee oppimansa opettajuuteen

Sisältö

Klassisen euklidisen geometrian alkeet. Geometrinen todistaminen. Esimerkkejä epäeuklidisista geometrioista. Geometrian opettaminen koulussa. Geometrian opiskelua toiminnallisesti ja tietokoneavusteisesti. Dynaamisen geometrian ohjelmistot.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu Hämeenlinnan luokanopettajakoulutuksessa oleville sekä Tokl:n ns. Aikama-ryhmälle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 18 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä opintotehtävien hyväksytty suoritus. Tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintotehtävien suoritustaso (tarkemmat ohjeet annetaan kurssin alussa). Tehtyjen laskuharjoitusten määrä, tenttisuoritus.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukion pitkän matematiikan geometrian oppikirjat. Artikkeleita sopimuksen mukaan. Muun materiaalin käytöstä ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Lisätietoja

Kyseessä on OKL:n järjestämä geometrian kurssi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö