x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MATED2A Analyysi opettajille 8 op
Vastuutaho
Matematiikka
Edeltävät opinnot
Lukion matematiikka

Yleiskuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee hyvin lukion analyysin kurssien keskeiset oppisisällöt ja on perehtynyt analyysin opetukseen koulussa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
• kertaa ja täydentää lukion analyysia
• perehtyy analyysin peruskäsitteisiin ja niiden täsmälliseen määrittelyyn
• hahmottaa analyysin aseman kouluopetuksessa
• perehtyy analyysin opetuksen tietoteknisiin mahdollisuuksiin
• kytkee oppimansa opettajuuteen

Sisältö

Lukion analyysin kertausta ja täydennystä. Analyysin peruskäsitteiden täsmälliset määritelmät. Analyysin käsitteet ja asema kouluopetuksessa. Analyysia jollakin symbolisen laskennan ohjelmistolla.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Hämeenlinnan luokanopettajakoulutuksessa oleville opiskelijoille sekä Tokl:n ns. Aikama-ryhmälle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 52 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä opintotehtävien hyväksytty suoritus. Tentti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Opintotehtävien suoritustaso (tarkemmat ohjeet annetaan kurssin alussa). Tehtyjen laskuharjoitusten määrä, tenttisuoritus.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojen alkuvaiheessa

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukion pitkän matematiikan analyysin oppikirjat. Muun materiaalin käytöstä ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö